Σημείωμα #1924

Αύξων Αριθμός1924
Σημείωμα Χρονολογία 1330
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκημίθ(η) ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Φιλ(ή)μ(ων) ἱερο(μόν)αχ(ος) καὶ ἐκκλησιάρχ(ης) τῆς αὐτῆς μονὴς καὶ μακαρίσατε αὐτὸν, τοῦ ἔτους Ϛωλη' (ἰνδικτιῶνος) ιγ', καὶ ἐγράφ(η) χηρὶ παρ᾿ ἐμοῦ Βαρθ(ο)λ(ο)μέου καὶ ἀναξίου ἱερο(μον)άχ(ου) υἱοῦ τοῦ Σαραντ(ι)ν(οῦ) καὶ α(=πρω)τ(ω)ιερέ(ως) καὶ νομικοῦ τῆς Καμπηᾶς καὶ ὁ Θεὸς μακαρίσῃ αὐτοῦ. (f. 28).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris, 588, ó. 29, 31.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία