Σημείωμα #1928

Αύξων Αριθμός1928
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1329/ 1330
Σημείωμα᾿Ετε(λειώθη) ἡ δέλτος αὕτη ἐν ἔτει Ϛωλη' διὰ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ Θεοκλήτου τάχα καὶ ἱερέως (f. 262v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 1204 (ἔτ. 1329/ 1330)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 203.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤυπικόν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία