Σημείωμα #1932

Αύξων Αριθμός1932
Σημείωμα Χρονολογία22 Σεπτεμβρίου 1330
Σημείωμαδοκίμιο τοῦ κονδυλίου καὶ τοῦ μέλανος ἐὰν καλῶς (f. 315v).
Κώδικας ΧρονολογίαPistoia, Bibl. Fabroniana 307
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 176 - 177. Mioni, Bibl. Ital. ΙΙ, ó. 347 - 348. ͺestὰ, Indice, ó. 226.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγγέλια γιά λειτουργική χρήση
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία