Σημείωμα #1938

Αύξων Αριθμός1938
Σημείωμα Χρονολογία23 Φεβρουαρίου 1331
Σημείωμα᾿Ετελειώθη μηνὶ Φεβρουαρίῳ κγ' ἰνδ. ιδ' τοῦ Ϛωλθ'
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 410.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον. Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων. ᾿Επιστολαί τῶν ᾿Αποστόλων. Μακαρισμοί τῆς ἁγίας ἑβδομάδος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία