Σημείωμα #1942

Αύξων Αριθμός1942
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1331
Σημείωμαεὕρηται σημείωμα μνημονεῦον τῆς ἐν ἔτει Ϛωλθ' ἁλώσεως τῆς Νικαίας ὑπὸ τῶν μουσουλμάνων (f. 192v).
Κώδικας ΧρονολογίαLondon, Brit. Mus. Addit. 22492
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 276.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία