Σημείωμα #1944

Αύξων Αριθμός1944
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1331
ΣημείωμαΜηνὶ σεπτεμβρίῳ κα' ἐγράφη διὰ χειρὸς ἀχρείου Καλλίστου μ(ονα)χ(οῦ) ἐν ἔτη Ϛωλθ ἰνδ. ιδ' καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες παροῦσαν δέλτον εὔχεσθε κᾶμοι διὰ τὸν ΚΝ ὅπ(ως) ῥυσθῶ τῆς αἰωνίου κολάσεως. (f. 421v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 56 (ἔτ.
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 17.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασιλείου, ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία