Σημείωμα #1946

Αύξων Αριθμός1946
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1331/ 1332
ΣημείωμαΘεοῦ τὸ δῶρον κ(αὶ) Χαρίτωνος πόνος · ἐγρά(φη) ἐν ἔτει Ϛωμ' (f. 410v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 299 (ἔτ. 1332)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ.. Politis, Schreiberschule, ó. 262.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία