Σημείωμα #1964

Αύξων Αριθμός1964
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1351/ 1352
ΣημείωμαΤοῦ ἁμαρτωλοῦ Μελιτᾶ Κωνσταντίνου τάχα καὶ διακόνου, ὁ παρὼν σεπτέμβριος μὴν ἐτελειώθη ἐν ἔτει Ϛωξ' ἰνδ. θ' (f. 166r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 1122
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 194.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Σεπτεμβρίου. Προφητικά ἀναγνώσματα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία