Σημείωμα #1966

Αύξων Αριθμός1966
Σημείωμα Χρονολογία1 Αὐγούστου 1352
Σημείωμα+ τη α' ημερ(ᾳ) του αὐγουστ(ου) μη(νὸς) της ινδ(ικτιῶνος) ε' · εκ(η)μ(ι)[θη] εν μακαρια τη μνημ(η) · αδε(λφὸς) Νεὅφιτ(ος) αρχ(ι)μανδριτ(ης) μονῆς αγ(ίου) Φιλιππ(ου) του Ιἔρακος· ἡμέρ(ᾳ) δ' · ὥρα θ' · του | ἔτους Ϛωξ · ινδ(ικτιῶνος) ε'. (f. 188).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1601 [olim 1534] (12ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςGiannelli, Cod. Vat., ó. 251.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία