Σημείωμα #197

Αύξων Αριθμός197
Σημείωμα Χρονολογία13 Νοεμβρίου 1069
ΣημείωμαΤέλος εἴληφε μηνὶ νοεμβριω, εἰς τὰς ιγ', ἡμέρα ἕκτη, ὥρα γ', ἰνδ. η', ἐν ἔτει τοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου Ϛφοη'· εὔχεσθε τῶ γραψαντι ταύτην ωθηθ (Σάβα) μοναχῶ.
Κώδικας ΧρονολογίαMarc. ΙΙ, 114 (coll. 1107) Olim Nanianus CLXVIIΙ
Εκδόσεις ΣημειώματοςMioni, Bibl. Divi Marci, τ. Ι, Classis ΙΙ, σ. 337. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 168.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠραξαπόστολος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΩθηθ Σάβας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΣάββας
Ηλικία