Σημείωμα #1973

Αύξων Αριθμός1973
Σημείωμα Χρονολογία2 ᾿Ιουνίου 1353
Σημείωμα(᾿Ε)τελειώθη ἡ ἱερὰ καὶ πανάχραντος βίβλος αὕτη διὰ συνδρομῆς (Βε)νιαμὶν ἱερομονάχου καὶ ἡγουμένου τῆς σεβασμίας μονὴς τοῦ ἁγίου Γεωργίου ᾿Ιουνίῳ β' ἔτους Ϛωξα · διὰ χειρὸς Δημητρίου (f. 463v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 904 (ἔτ. 1353)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 169. PLP 5287.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία