Σημείωμα #2003

Αύξων Αριθμός2003
Σημείωμα Χρονολογία15 Μαΐου 1371
Σημείωμα῏Ηλθε τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τὸ ἅγιον μοναστήριον ἀφιερωθεῖς παρὰ τινος Τριανταφύλλου ἔτους ζοβ' (1564) ἰνδ. ζ' ἐγράφει παρὰ τινος διδασκάλου ᾿Ιωάσαφ τούνομα τῶν καιρῶν τῶν χριστιανῶν βασιλέων, ἔτους Ϛωοθ' (1371) ἰνδ. θ' μαΐου ιε'... .ἤφερε πάλιν Θεοῦ οἰκονομείας ὁ Καράγεώργης ὁ καραβοκύρις ἀπὸ τὴ Μήδεια ἕνα ψαλτίριον τοῦ αὐτοῦ διδασκάλου ᾿Ιωάσαφ γράμματα, ἔτους ζριδ' (1606) ἰνδ. δ' μηνὶ ἰουλίου κδ' · ἔχει τὸ ψαλτήριον ὁποὺ ἐγράφη ἔτους Ϛωπζ' (1378) μηνὶ σεπτέρ. ιζ' ἡμέρα Ϛ' καὶ διὰ ἐνθύμησι τὸ ἔγραψα, ἴναι ὁ Κλήμακας πρότα γραμμένος τὶ χρόνους ἀπὸ τὸ ψαλτήριον. Αὐτὸς ὁ ἡγούμενος ὁ Γερμανὸς ἔγινε ῾Ηρακλείας μητροπολίτης εἰς τὸν καιρὸν τοῦ κὺρ ῾Ιερεμία· τὸ ψαλτήριον ἔχει τὸν ἀκάθιστον ὕμνον · ἔχει καὶ τὴν μετάλυψιν, τὰ κεφάλεα ὅλλα χρυσὰ. ῾Ηγούμενος ᾿Ιωσὴφ ἱερομόναχος τοῦ καιροῦ ζριδ' (1606).
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςPolitis, Schreiberschule, ó. 29
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΧάλκη, Μ. Παναγίας 34 (στά σχόλια ὅτι πρόκειται γιά Σωζοπόλεως, Μονῆς Προδρόμου)
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία