Σημείωμα #2038

Αύξων Αριθμός2038
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα+Τιμοθέου θύτου τε καί ναζιρέου +ἔτους Ϛωκθ´ ἰνδ. ιε´ (=1321) (f. 373 v)
Κώδικας ΧρονολογίαΆγιο Όρος, αριθμ. 80, 1321
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠελεκανίδης, Χρήστου, Καδάς, Θησαυροί, Ι, ó. 424
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία