Σημείωμα #2095

Αύξων Αριθμός2095
Σημείωμα Χρονολογία1 ᾿Απριλίου 1375
Σημείωμα᾿Εν ἔτει Ϛωπγ' ἰνδικτιῶνος ιγ' μηνὶ ἀπριλίῳ α'. ἐνεδύθημεν τὸ μοναχικὸν καὶ ἅγιον σχῆμα, ὁ ἁμαρτωλός ᾿Ισίδωρος, οὗ κατὰ κοσμικοὺς ᾿Ιωάννης Γλαβᾶς ἡ κλῆσις, καὶ Ματθαῖος, Μιχαὴλ Λάσκαρις πρότερον ἀκούων·
Κώδικας Χρονολογία...............13ου, 14ου αἰ.
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie, Ι, σ. 127.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ωρολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙσίδωρος μοναχός, Ιωάννης Γλαβάς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Γραβάς, Μιχαήλ Λάσκαρις
Ηλικία