Σημείωμα #211

Αύξων Αριθμός211
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάρτιος 1073
Σημείωμαεγραφη και ετελειωθη συν θεω η βιβλοσ αυτη· εν τη μονη τη ουτω επονομαζομενη τησ ανω παναγιασ · εν τω νησσιω τησ χαλκηδοσ. δια χειροσ κλημεντοσ μοναχου τησ αυτησ μονησ · μηνι μαρτιω ινδικτιωνοσ ι ετουσ Ϛφπα.
Κώδικας ΧρονολογίαAmbros. C. 186. ΙΝͺ.
Εκδόσεις ΣημειώματοςLake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 17. Martini-Bassi, Cat. Bibl. Ambr. ΙΙ, σ. 979. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 172.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίοι
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚλήμης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμιανήσος Χάλκη
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Άνω Παναγίας, Χάλκη
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία