Σημείωμα #2110

Αύξων Αριθμός2110
Σημείωμα Χρονολογία4 ᾿Ιουλίου 1378
Σημείωμαἀνα... τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Πορφυρίου ἱεροδιακόνου ἐπὶ ἔτους ϚωπϚ' μηνὶ ’Ιουλίῳ δ. (f. 301v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 850 (ἔτ. 1378)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 163. PLP 23582
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Επιστολαί τῶν ἀποστόλων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΠορφύριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία