Σημείωμα #2112

Αύξων Αριθμός2112
Σημείωμα Χρονολογία28 ᾿Απριλίου 1379
Σημείωμα᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα ἀσκητι(κὴ) βίβλος αὕτη ἐν μηνὶ ἀπριλίῳ κη' τοῦ Ϛωπζ' ἔτους ἰνδ. β' · συγχωρεῖτε δὲ κἀμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ τῷ γράψαντι τοῦτο τὸ βιβλίον ᾿Ιωσὴφ τάχα καὶ μοναχῷ (f. 287r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 1011 (ἔτ. 1379)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 82.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘηκαρᾶ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωσήφ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία