Σημείωμα #2120

Αύξων Αριθμός2120
Σημείωμα Χρονολογία25 Μαΐου 1380
Σημείωμα῾Ο ἀνωτέρω ῥηθεὶς ἅγιος ᾿Ισίδορως ἐχειροτονήθη Θεσσαλονίκης μαΐῳ κε' τῷ Ϛωπη' ἔτει ἰνδικτιῶνος γ'.
Κώδικας Χρονολογία...................(13ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie, Ι, σ. 127.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ωρολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΘεσσαλονίκη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Ισίδωρος (χειροτονία)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία