Σημείωμα #2143

Αύξων Αριθμός2143
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαρτίου 1376
Σημείωματῇ α' τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς τῆς νῦν τρεχούσης ἰνδικτιῶνος ιδ' ἠρξάμην σὺν Θεῷ τοὺς μυλῶνας οἰκοδομεῖν ἐκ βάθρων τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης τοῦ Μελνὶκ ἐπικεκλημένης εἰδήσεικαὶ συναινέσει... καὶ δι᾿ἀμοιβαίων γραμμάτων... Καὶ μετὰ τὸ τελέσειν αὐτοὺς νὰ λάβῃ ἡ Μονὴ τὸν ἕναν ὁποῖον καὶ ἄν θελήσῃ · καὶ σὺν Θεῷ ἐτελέσθησαν τῷ α' τοῦ Μαρτίου μηνὸς καὶ ἔλαβον οἱ Πατέρες μου μνᾶς τα' κατὰ τὴν παροῦσαν ἔγγραφον συμφωνίαν. ᾿Εν ἔτει Ϛωπδ' καὶ γέγονε ἡ παροῦσα μου παράδοσις ὑπεγράφη καὶ παρ᾿ ἐμοῦ διὰ τὴν πίστιν. Γ. Ζαούσιος (f. 381r).

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Σταυρονικήτα 1 (12ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΓαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 262.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίοι καί μαρτύρια ἁγίων ᾿Ιανουαρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓ. Ζαούσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜελνίκ
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονη(;) αγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης του Μελνίκ
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά ΠεριουσίαςΣυμφωνία γ
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία