Σημείωμα #2152

Αύξων Αριθμός2152
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1357/ 1358
Σημείωμα[*] + τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν θ(ε)ῷ, χάρις· — + |
+ σΰ βΐβλε μακάριζε τον γράψαντά σε, |
πλὴν οὐ δϊ ᾿ αὐτῆς οὐδὲ γὰρ σθένος ἔχεις· |
ἀλλὰ δϊ ᾿ἀνδρῶν εὐμαθῶν φῖλεμπόνων, |
τῶν ἰδΐαις σε κατεχόντων παλάμαις· — |
+ Στηλϊανὸς ἦν ὁ γράψας, ὁ καὶ τοῦ πίκλην Χοῦμνος· — |
+ θ(εο)ῦ δϊδόντος, οὐδὲν ἰσχΰει φθόνος· |
καὶ μὴ διδόντος, οὐδὲν ἰσχΰει πόνος· — |
+ἐτελειώθη δὲ Χ(ριστο)ῦ χάριτϊ, ἐν ἔτη ϚωξϚ· ἐξόδῳ πολλῷ | τοῦ
κυρ(οῦ) ᾿Ϊω(άνν)ου τοῦ Κωντοστεφάνου τοῦ ἀπὸ τὴν Κωνσταντϊνούπ(ο)λ(ιν)· — | (f. 288v).
Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. Laud. 18 (1357/1358)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., σ 122. Turyn, Italy, σ. 221. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 407. Gamilscheg-Harlfinger, Repertorium, 1, σ. 184. PLP 13120.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠρόκλος Διάδοχος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣτυλιανός Χούμνος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΚωνσταντινούπολη
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΜε βάση τον Turyn, ο ίδιος ο γραφέας διόρθωσε από 'ποίκλην' σε "πίκλην"
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία