Σημείωμα #2159

Αύξων Αριθμός2159
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1358/ 1359
Σημείωμα᾿Ιδρώτι πολλῶ συσχεθέντι | καὶ πόνω, μόγης τῶ γλυκύ|τατον εὕρωμεν τέλος· — | ἔτει Ϛωξζ' ἰν(δικτιῶνος) ιβ· + (f. 479r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 57
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 154. Hagiographi Bollandiani- de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 237.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία