Σημείωμα #2163

Αύξων Αριθμός2163
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1359
Σημείωμα᾿Ετελειώθη (ἐν) ἔτει (Ϛωξζ' ἰνδ. ιβ') πόνημα χειρῶν Θ(εο)φ(άνους) ἀθλίου κατὰ χάριν καὶ δ(ια)κ(όνου) τάχα (f. 338v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 169 (ἔτ. 1359)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 169. PLP. 7599
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεοφάνης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία