Σημείωμα #2187

Αύξων Αριθμός2187
Σημείωμα Χρονολογία..... ’Οκτωβρίου 1382
ΣημείωμαΔόξα σοι ὁ θεὸς ὁ διδοὺς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος ·
ἀμήν. Μηνὶ ὀκτωβρίῳ εἰκάδα δευτέρα ἔτος Ϛωα'.
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος Βασιλείου τοῦ τλήμονος
θύτου.
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 2128 (ἔτ. 1382)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Catalogus, σ. 334.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίοι ἁγίων ᾿Οκτωβρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒασίλειος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία