Σημείωμα #2198

Αύξων Αριθμός2198
Σημείωμα Χρονολογία19 Σεπτεμβρίου 1383
Σημείωμα᾿Επαρέλαβαν οἱ Τοῦρκοι τα Σέρες ἐν ἔτει Ϛω β' μηνὶ Σεπτεμβρίῳ ιθ'.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Δοχειαρίου 195
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 257. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 145. Λάμπρου, ᾿Ισίδωρος, σ. 403.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣέρρες
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότακατάκτηση Σερρών από Τούρκους
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΤούρκοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία