Σημείωμα #2201

Αύξων Αριθμός2201
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1383/ 1384
Σημείωμαα) ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον · ἥγουν | τὸ τετραμηναῖον, ἐν ἔτει Ϛω β' [6892- 1383/ 4] · ἰν(δικτιῶν)ος ζ'· Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος ᾿Ιωάσαφ (f. 340r).
β) καὶ ταπεινοῦ μητροπολίτου Λαρίσσης (f. 347v).

Κώδικας ΧρονολογίαΜετέωρα, Μονῆς Μεταμορφώσεως 2 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΒέη, Μετέωρα σ. 4- 6.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον ᾿Ιανουαρίου - ᾿Απριλίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάσαφ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία