Σημείωμα #2203

Αύξων Αριθμός2203
Σημείωμα Χρονολογία2 ᾿Ιανουαρίου 1384
Σημείωματοῦ αὐτοῦ ἰανουαρίου μηνὸς ἡμέρα β α ὥρ(α) γη τῆς ἡμέρας ἐγένετο ἔκληψις τοῦ ἱλήου, ἔτους Ϛω β', ἰνδ(ικτιῶν)ος ζης, κύκλ. (ἡλίου) δ', κύκλ. (σελήν)ης ιδ'.
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 571 [olim 390] (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat. ΙΙ, σ. 462. Schreiner, Kleinchroniken 1, σ. 627.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ῎Εργα.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναέκλειψη ηλίου
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία