Σημείωμα #2213

Αύξων Αριθμός2213
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1384
Σημείωμα῎Ετους........ζ' μηνὶ αὐγ....
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας εἰλητάριον
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, σ. 400.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λειτουργία
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία