Σημείωμα #2223

Αύξων Αριθμός2223
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1385
ΣημείωμαΜηνὶ ἀπριλλ(ίω) ἐχρονίας τοῦ Χ(ριστο)ῦ (ᾳ)τπε' ἐγενήθη ὄνομα Βα(σί)λ(ει)ος ὑὸς Στεφ(ά)ν(ου) π(α)π(α) Μιχ(αὴ)λ τοῦ (πρωτο)π(α)π(ᾶ) ὁ (ἐ)γκὸν Γεωργ(ίου) τοῦ π(α)π(α) Κοσταντ(ί)ν(ου) (f. 217).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1129 [Colbert. 4107]
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙΙ, σ. 96- 99, αρ. 95.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒαρλαάμ καὶ ᾿Ιωάσαφ, ῾Ιστορία
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΣτέφανος, υιός παπά Μιχαήλ και εγγονός Γεωργίου, υιού παπά Κωνσταντίνου.
Ηλικία