Σημείωμα #2235

Αύξων Αριθμός2235
Σημείωμα Χρονολογία1 Σεπτεμβρίου 1385
Σημείωμα+ μηνὶ σ(ε)πτ(εμβ)ρ(ίω) α' (ἰνδικτιῶν)ος θ'· (f. 296r).
κύριε βοήθει μοι
... κ.β. ἡμῖν.

Κώδικας ΧρονολογίαVat. 298 [olim 228]
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati- de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 241.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αετίου, ἰατρικά (βιβλία ΧῢΙ)
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία