Σημείωμα #2242

Αύξων Αριθμός2242
Σημείωμα Χρονολογία20 ᾿Ιουνίου 1386
Σημείωμα[*] ἐπράθη ἐν | τῆ Εὐρίπω· δϊὰ διδασκάλου κυροῦ Άσάνη ᾿Ιω(άνν)ου· τοῦ Φιλοπακ ( )++ ((f. Ιv).

᾿Εκοιμήθ(η)· ὁ διδάσκαλος ἡμῶν· κῦρ ᾿Ασάνις, ἐν τῇ Εὐριπῷ· μην(ὶ) ἰουν(ίῳ) | εις τὰς κ· ἰν(δικτιῶνος) ἐννάτης· ἔτους Ϛω δ' · ὂν κ(ύριο)ς ὁ θ(εὸ)ς κατατάξει τὸ| πν(εῦμ)α αὐτοῦ μετὰ τῶν δικαίων+ (f. 212v).

Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. San Marco 303 (περί το 1290)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Italy, σ. 69. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 146. Montfaucon, Palaeographia, σ. 74. PLP 1497
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ετυμολογικόν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία