Σημείωμα #2247

Αύξων Αριθμός2247
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1386
Σημείωμα+ ἔτους Ϛω ἐνενήκοστου δ' ἔχῃ ὁ ἥλιος κύ(κ)λ(ους) Ϛ' καὶ ἡ (σελήνη) κύ(κ)λ(ους) ιϚ' καὶ ἡ ἐν (= ἰνδικτιὼν) θ' (f. 354v- 355).
Κώδικας Χρονολογία..............ἒ 72
Εκδόσεις ΣημειώματοςΝικολοπούλου, Χρυσόστ., σ. 52.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία