Σημείωμα #2254

Αύξων Αριθμός2254
Σημείωμα Χρονολογία24 Μαΐου 1387
Σημείωμα’Ετελειώθη σὺν θεῷ, κατὰ τὴν κδ' τοῦ μαρτίου τῆς δεκάτης ἰνδικτιῶνος τοῦ Ϛω ε' ἔτους (f. 590v).

Κώδικας ΧρονολογίαVat. 298 [olim 228]
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati - de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 421.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αετίου, ἰατρικά (βιβλία ΧῢΙ)
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία