Σημείωμα #2262

Αύξων Αριθμός2262
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαρτίου 1388
ΣημείωμαΣαραδόεααόθη (?) δὲ καὶ ἀνεκαινίσθη παρὰ Δημητρίου ἐν ἔτει Ϛω Ϛ', ἰνδ. ια', μηνὸς μαρτίου δευτέρα· — Κατὰ δὲ Λατίνους ἀπὸ Χριστοῦ γεννήσεως ἔτει ατπδ ᾿ , παρ᾿ἡμῖν δὲ ἀπὸ Χριστοῦ γεννήσεως ἔτει ατ' , ἡλίου κύκλου Ϛ', σελήνης κύκλου ιη', ὁ θεμέλιον κα', νομικὸν φάσκα, μαρτίου κε', ἡμέρα δ', Χριστιανικὸν πάσχα, μαρτίου κθ', ἡ νηστεία τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων, ἡμέρα λϚ' — + Δημήτριος (f. 158).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1387 [Colbert. 4671]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, σ. 22. Omont, Inv. sommaire, ΙΙ, σ. 34.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντῖνος ᾿Αρμενόπουλος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία