Σημείωμα #2273

Αύξων Αριθμός2273
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1388/ 1389
Σημείωμαὦ Χ(ριστ)ὲ μου σῶσον με ἁμαρτωλὸν......καὶ θύτην τὸν ξύσαντα τὴν βίβλον ἔτει τῷ Ϛω ξ'.
Δέξαι ὅσιε πά(τε)ρ ἡμῶν δόξα σοι ὁ Θε ἡμῶν δόξα σοι (Νι)κόλαε δεξιᾶς χειρὸς ἔργον τοῦ σοῦ δούλου Γεωργίου καὶ ἱερέως (f. 345).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 11 (ἔτ. 1388/ 1389)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 7. PLP 3997
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αναστασίου Σιναΐτου, ᾿Αποκρίσεις
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία