Σημείωμα #2285

Αύξων Αριθμός2285
Σημείωμα Χρονολογία(; ) Μάρτιος 1389
Σημείωμα+ ἔτους Ϛω ωω  ω ζ' μηνὶ μαρτ' ἰνδος ιβ · ἡμέρα πέμπτη πρωὶ ἦν δὲ τοῦ μεγάλου κανόνος, ἐκοιμήθη ἡ δούλη τοῦ θ<εο>ῦ εὐπραξία μοναχὴ · ἡ μ<ήτ>ηρ τοῦ αὐθέντου μου τοῦ π<ατ>ρ<ὸ>ς μου (f. 86v).

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini - Bassi, Ambrosian Ι, σ. 312. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 148.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘωμᾶ τοῦ μαγίστρου, ᾿Ονομάτων καί ρημάτων ἐκλογή. Αἰνίγματα καί ἐπιγράμματα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία