Σημείωμα #2288

Αύξων Αριθμός2288
Σημείωμα Χρονολογία30 ᾿Ιουνίου 1389
Σημείωμα῎Ετους Ϛω ζ' , ἰνδ. ιβ', μηνὶ ἰουνίῳ λ'.
+ ᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα ἀσκητική βίβλος αὕτη τοῦ ἱερομονάχου κυροῦ ᾿Αθανασίου· -
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Σοφονίου πόνος τοῦ ἱερομονάχου· (f. 294).Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 351
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, σ. 19. Omont, Inv., sommaire Ι, σ. 36. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 67. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 402. Gamillscheg- Harlfinger, Repertorium, 2, σ. 178.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ασκητικά κείμενα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣοφώνιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία