Σημείωμα #2290

Αύξων Αριθμός2290
Σημείωμα ΧρονολογίαΝοέμβριος 1389
Σημείωμαἐγράφη ἐν Κωνσταντινουπόλει παρὰ τοῦ Γεμιστοῦ, νῦν δὲ μετεγράφη τῷ
Ϛω η ἰνδ. ιγ' μηνὶ νοεμβρίῳ .
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 135
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 34.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ισιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Περί λειτουργίας
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεμιστός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία