Σημείωμα #2293

Αύξων Αριθμός2293
Σημείωμα Χρονολογία(; ) ’Ιανουάριος 1390
Σημείωμα+ ἔτους Ϛω ωω  ω ζ· μηνὶ ἰαννουαρίω · ἰνδ ιγ ἡμέρα κυριακὴ ἑσπέρα · ἦν δὲ ἐν ταύτη τῆ κυριακῆ ἑορτῆ τῆς τιμίας ἀλύσεως τοῦ ἁγίου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου καὶ σίμωνος, τοῦ πέτρου, ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ θ<εο>ῦ σίμων μοναχὸς ὁ π<ατ>ὴρ τῆς κρ <= κυρίας> ἡμῶν μ<ητ>ρ<ὸ>ς.

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini- Bassi, Ambrosian Ι, σ. 312. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 148.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘωμᾶ τοῦ μαγίστρου, ᾿Ονομάτων καί ρημάτων ἐκλογή. Αἰνίγματα καί ἐπιγράμματα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Σίμωνος μοναχού
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία