Σημείωμα #2303

Αύξων Αριθμός2303
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1390
Σημείωμαobit de Thomas, fils de Pierre τοῦ Φουνγυι, en 1390 (f. 323).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 524 [Reg. 2308]
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Chypre, σ. 177.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Θωμά, υιού Πιέρ Φουνγυί
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΡἂὸἶἶὸ τοῦ Φουνγυι
Ηλικία