Σημείωμα #2311

Αύξων Αριθμός2311
Σημείωμα Χρονολογία17 Σεπτεμβρίου 1391
Σημείωμαα) ἰωάννης ὁ χαλκεόπυλος ὁ κωνσταντινοπολίτης καὶ ἀδελφὸς (?) γνήσιος τοῦ αἰδεσιμωτ(ά)τ(ου) καὶ ἁγιωτ(ά)τ(ου) ἐπισκοπ·· ἱέρακος καὶ ὀπίδου κυρί ·· ἀναστασίου ... ὄντων ἡμῶν [? ἀθανασίου τοῦ μακαρίτου καὶ μρϚ' ἡμῶν κατὰ σάρκα κυρίου φιλίππου τοῦ χαλκεοπύλου ὅς ἐλθὼν ἐγὼ ἐν καλαβρία εἴ (sic) τὴν πόλιν ἱέρακος τῆς λοκρίδος ἀπὸ τῆς κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν ιζ' τοῦ σεπτ τῆς γ' ..., Ϛου  ου (f. 46r).
β) ... μονῆς ... παρασκευῆς τοῦ ἰέρακος (f. 81r).

Κώδικας Χρονολογία7 (Neapol. ὸἷ Vindob. Gr. 7 = Vindob. Suppl. Gr. 76) (11ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMioni, Bibl. D. Marci, ΙΙ, σ. 21.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔωροθέου αρχιμανδρίτου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Χαλκεόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία