Σημείωμα #2321

Αύξων Αριθμός2321
Σημείωμα Χρονολογία17 ᾿Ιανουαρίου 1285
ΣημείωμαΒιβλίον πρῶτον ὁ ἅγιος ᾿Εφραὶμ γραφὲν ἐπὶ τῆς ἡγουμενίας τοῦ πανοσιωτάτου πρ ἡμῶν καὶ καθηγουμένου τῆς μεγάλης καὶ βασιλικῆς μονῆς τοῦ Βατοπεδίου κυροῦ Νίφωνος ἱερομονάχου παρ᾿ἐλαχίστου καὶ ταπεινοῦ Καλλίστου μονάζοντος ἐν ἔτει ἑξάκις χιλιοστῶ ὀκτακοσιοστῶ τριακοστῷ Ϛωγ' μηνὶ ᾿Ιανουαρίῳ ιζ' ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ (f. 1r).

Κώδικας ΧρονολογίαΑθων., Βατοπεδίου αρ. 186
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ-Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 42.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Εφραίμ τοῦ Σύρου, Λόγοι κλπ. Σωφρονίου ῾Ιεροσολύμων, Βίος τῆς ὁσίας Μαρίας
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚάλλιστος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆθως
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Βατοπεδίου, Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία