Σημείωμα #2327

Αύξων Αριθμός2327
Σημείωμα Χρονολογία29 Μαρτίου 1393
Σημείωμαεἰς τὰς κθ τοῦ μαρτίου μηνὸς ἐδοκέ μοι ὁ παπὰς κλουβῆς τὸ τοιοῦτον χαρτίον ἔτους Ϛ α (f. 40).
Κώδικας ΧρονολογίαTŸbingen, UniversitŠtsbibliothek Mb 8 [Cab. 21]
Εκδόσεις ΣημειώματοςSchmidt, W., Verzeichnis der griechischen Handschriften der Kšniglichen UniversitŠtsbibliothek (in TŸbingen) en appendice a Verzeichnis der Doktoren welche die Philosophische FacultŠt der Kšniglich WŸrttembergischen Eberhard-Karls- UniversitŠt in TŸbingen im Dekanatsjahr 1901-1902 ernannt hat. TŸbingen 1902, σ. 14. Να κάνω έλεγχο από Ρισαρ PLP 11848.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜανουήλ Μοσχοπούλου, Γραμματική
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία