Σημείωμα #2355

Αύξων Αριθμός2355
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1394
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔδοκεν ὁ (μον)αχ(ὸς) ᾿Αθανάσιος εἰς τὴν ἁγίαν μονὴν βούδ(ι) ἕν ὡς δ(ι)ὰ ψυχικὴν σωτηρίαν καὶ αἰωνία αὐτ(οῦ) ἡ μνήμη, τοῦ ἔτους ϚωνϚ' (f. 235v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, σ. 49.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠάφος Κύπρος
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Ιερέων Πάφος Κύπρος
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίαςδωρεά περι
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία