Σημείωμα #236

Αύξων Αριθμός236
Σημείωμα Χρονολογία12 Μαΐου 1095
ΣημείωμαΑ) Βίβλος καλουμένη Διόπτρα πόνος Φιλίππου (f. 2v).
Β) ᾿Ετελειώθη σὺν θεῷ τὸ παρὸν πυκτίον μηνί Μαΐῳ ιβ' ἰνδ. γ' κύκλος ἡλίου δέκατος, σελήνης δὲ κγ' ἐν ἔτει Ϛχ τρίτῳ διὰ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ναζιραίου καὶ ξένου καὶ πόνημα καὶ σύγγραμμα τοὔνομα Διόπτρα · ἄν δὲ καὶ τοὔνομα τοὐμὸν μαθεῖν ἐθέλεις φίλε, ἰδοὺ καὶ τοῦτο γράφω σοι καὶ ψηφίσας εὑρήσεις · ὀκτὼ γράμματα ἔχω καὶ εἰσὶν ἐκ τούτων σύμφωνα πέντε, τρισύλλαβός εἰμι νόει με · ἡ ὑστάτη καὶ μέση ἀνὰ τρία γράμματα ἔχει ἑκάστη, ἡ λοιπὴ δὲ τὰ λοιπὰ τοῦ παντὸς δύο · ἀριθμὸς εἰσιν ἑκατοντάδες τρεῖς ἐκ τρίτου καὶ δεκάδες δὶς τετράκις ἤγουν ὁ σύμπας ἀριθμὸς καὶ ψῆφος τούτων _π' (f. 208r).
Γ) ᾿Εγράφη ἐν ἔτει Ϛχγ' διὰ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ Ναζιραίου.
Κώδικας Χρονολογία’Αθων. Λαύρας Ω 17
Εκδόσεις ΣημειώματοςΒ) Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος - Σπυρίδων Λαυριώτης, Κατ. Λαύρας, σ. 326-327.Γ) Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 424. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 178.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιόπτρα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΦίλιππος Ναζιρέος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, έμμετρο;
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΦίλιππος Ναζιραίος
Ηλικία