Σημείωμα #2367

Αύξων Αριθμός2367
Σημείωμα Χρονολογία1 Φεβρουαρίου 1396
Σημείωμα+εἰς τὴν πρώτην τοῦ φεβρ· μηνὸς τῆς δ' ἰνδ. τῷ Ϛ δ' ἔτει ἐποιήσατο ἀρχὴν τοῦ Ομήρου ὁ Αγάπ(ητος) + (f. 197).

Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 342
Εκδόσεις ΣημειώματοςFeron - Battaglini, Cod. Ottob., σ. 180 - 181.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ομήρου ᾿Ιλιάδος, ῾Υπόθεσις. ᾿Ιωάννου Τζέτζου, Περί τῶν θεῶν. Γεωργίου Πισίδου, Στίχοι.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑγαπητός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία