Σημείωμα #2382

Αύξων Αριθμός2382
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1397
ΣημείωμαϚ  ε' ἔχει ὁ ἥλιος κύ(κ)λ(ους) ιζ' καὶ ἡ (σελήνη)[.. (f. 349v- 350).
Κώδικας Χρονολογία...............ἒ 72
Εκδόσεις ΣημειώματοςΝικολοπούλου, Χρυσόστ., σ. 52.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία