Σημείωμα #2386

Αύξων Αριθμός2386
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1397/ 1398
Σημείωμα’Εγένετο καὶ ἄλλο θανατικὸν μεγίστον (γρ. μέγιστον) κατὰ τὸ  Ϛ' ἔτος ἐν μηνὶ ᾿Απριλλίῳ ἀρξάμενον
Κώδικας ΧρονολογίαOxford. Bodl. Barocc. 69
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 142.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναεπιδημία (;)
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος από επιδημία
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία