Σημείωμα #2404

Αύξων Αριθμός2404
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1355/ 1356
Σημείωμα+ ἐκήμήθη ὀ αγιώτατος μιτροπωλήτης Λιτῆς ᾿Ισίδωρος ἐν ετι Ϛωξδ' (f. 249v).

Κώδικας Χρονολογία’Ολυμπιωτίσσης.......
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣκουβαρᾶ,............
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΛιτή
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Λιτής, Ισίδωρος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος μητροπολίτη Ισιδώρου
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία