Σημείωμα #241

Αύξων Αριθμός241
Σημείωμα Χρονολογία11ου αι.
ΣημείωμαΤὸν πέμπελόν με Χαρίτωνα Χριστέ μου οἰκτρὸν μοναχὸν καὶ κατεσπιλωμένον μικρὸν καμόντα πρὸς γραφὴν ταύτης βίβλους οἴκτειρον αὐτὸς πταισμάτων δοὺς τὴν λύσιν.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 237
Εκδόσεις ΣημειώματοςἈρκάδιος Βατοπεδινός - Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος, Κατ. Βατ., σ. 53.Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 179
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοδωρήτου Κύρου φιλόθεος ἱστορία κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΧαρίτων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΧαρίτων
Ηλικία