Σημείωμα #2415

Αύξων Αριθμός2415
Σημείωμα Χρονολογία19 Σεπτεμβρίου 1383
ΣημείωμαϚω β' σεπτεμβρίῳ ιθ' ἐπείραν τὰς σέρρας (f. 436r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Δοχειαρίου 127
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ισίδωρος, σ. 403.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣέρρες
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΚατάληψη Σερρών από Τούρκους
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία